Zápis ŘVH, konané 30. 6. 2014

  • Zápis z jednání řádné valné hromady akciové společnosti obchodní firma AUTOOPRAVNY Jihlava a.s. konané 30.6. 2014  zobrazení ve formátu PDF