Výroční zpráva vč. Rozvahy, Výkazu zisku a ztrát a Přílohy k účetní závěrce za rok 2018