• Příloha k účetní závěrce ve zkrácené verzi společnosti AUTOOPRAVNY Jihlava a.s. k 31. 12. 2015  zobrazení ve formátu PDF