Oznámení představenstva

  • Představenstvo akciové společnosti obchodní firma AUTOOPRAVNY Jihlava oznamuje, že mimořádná valná hromada svolaná na den 30. 9. 2015 do Prahy se nekonala. Do doby zahájení mimořádné valné hromady tj. 30. 9. v 10.30 minut se z důvodu dopravního kolapsu na dálnici D1 nedostavili akcionáři, vlastnící více než 50 % základního kapitálu a valná hromada nebyla usnášení schopná.

    V Jihlavě dne 15.10.2015.