• Představenstvo akciové společnosti obchodní firma AUTOOPRAVNY Jihlava a.s., se sídlem Znojemská 2380/82, 586 01 Jihlava, IČO: 46346538, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka číslo 734, svolává v souladu se zákonem a stanovami společnosti řádnou valnou hromadu akcionářů, která se bude konat dne 30. 6. 2016 v 10.00 hodin, v sídle společnosti – na adrese Znojemská 82, Jihlava, PSČ 586 01 (školící středisko).
    Podle stanov společnosti a § 405 ZOK je rozhodným dnem 30. 5. 2016.  zobrazení ve formátu PDF