• Představenstvo akciové společnosti obchodní firma AUTOOPRAVNY Jihlava a.s.,  svolává v souladu se zákonem a stanovami společnosti řádnou valnou hromadu akcionářů, která se bude konat dne 1. 2. 2016 v 10 hodin v sídle společnosti - na adrese Znojemská 82, Jihlava, PSČ 586 01 (školící středisko)  zobrazení ve formátu PDF