• Představenstvo akciové společnosti obchodní firma AUTOOPRAVNY Jihlava a.s., svolává v souladu se zákonem a stanovami společnosti řádnou valnou hromadu akcionářů, která se bude konat dne 15. 6. 2017 v 10.00 hodin, v sídle společnosti - na adrese Znojemská 82, Jihlava, PSČ 586 01 (školící středisko)  zobrazení ve formátu PDF